Od herbu do szalika

1. W związku z zamówieniem szalików zostajemy poproszeni
o przygotowanie projektu z herbem, nazwą drużyny oraz hasłem przewodnim:

2. Herb zespołu wkomponowujemy w klubowe barwy i przesyłamy wzór szalika:

3. Po zaakceptowaniu projektu przygotowujemy program na maszynę do produkcji szali.
Wyzwaniem jest wysoki stopień skomplikowania herbu drużyny, ale udaje się oddać jego klimat:

4. Gotowy wyrób trafia do Klienta: